Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Αξιολόγηση μαθητών στην Πληροφορική Α’ τάξης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 26 Φεβρουαρίου 2014

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας απέστειλε σήμερα 26/2/14 το παρακάτω ερώτημα προς τη Δ/νση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και το ΙΕΠ:

<<Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα παρακάτω:

Τόσο στο ΦΕΚ Α’ 193/17/09/13 όσο και στο υπ’ αριθμ. 171978/Γ2/12-11-2013 έγγραφό σας, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» που είναι μάθημα επιλογής τόσο στην Α’ ΓΕΛ όσο και στην Α’ ΕΠΑΛ δεν χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό και ως εκ τούτου δεν διδάσκεται υποχρεωτικά στο εργαστήριο.  Παρ’ όλα αυτά,  στο  υπ’ αριθμ.  139610/1-10-2013/Γ2 έγγραφό σας με θέμα:  «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικού και Εσπερινού Γενικού Λυκείου»  αναφέρετε:  «Η εξέταση περιλαμβάνει: α) ένα (1) θέμα θεωρίας αποτελούμενο από ερωτήσεις οι οποίες αναπτύσσονται γραπτώς και β) τρία (3) θέματα ασκήσεων – προβλημάτων τα οποία αναπτύσσονται στους υπολογιστές του εργαστηρίου, οι απαντήσεις των οποίων παραδίδονται από τους μαθητές/τριες σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3 x 20%) από τις εργαστηριακές ασκήσεις.»

Αντίστοιχο τρόπο εξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα έχετε ορίσει και για την Α’ ΕΠΑΛ.

Προκύπτουν λοιπόν τα ερωτήματα:

α) Πώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής να εξετάσουν τούς μαθητές στο εργαστήριο σε μάθημα που έχει ρητά χαρακτηριστεί ως μη εργαστηριακό;

β) Τί είδους θέματα θα υπάρχουν στην τράπεζα θεμάτων; Θα υπάρχει π.χ. περιγραφή εργαστηριακής εξέτασης; Και σε τι λογισμικό ; Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να είναι γνωστές από νωρίς στους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής, ώστε να είναι αυτά κατάλληλα προετοιμασμένα.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά για μια σαφή και έγκαιρη απάντηση.>>