Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Υλικό από την παρουσίαση των ρομπότ της Lego και του Enchanting

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 5 Νοεμβρίου 2013

Την Παρασκευή 1/11/2013, στο 15ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας έγινε μια παρουσίαση σχετική με Εκπαιδευτική Ρομποτική απ’ τον συνάδελφο κ. Μπάρα Γιάννη. Η παρουσίαση είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενη ανάρτηση στo blog αυτό. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό (παραδείγματα σε Scratch/Enchanting) που χρησιμοποιήθηκε απ’ τον κ. Μπάρα.

1)  Enchanting Projects: http://is.gd/l30gMU

2) WeDo Examples: http://bit.ly/1iJnsrH