Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Υλικό ρομποτικής

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 28 Φεβρουαρίου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μαθησης και συγκεκριμένα του προγράμματος Comenius Regio, η υπηρεσία μας προμηθεύτηκε υλικό ρομποτικής.

Συγκερκιμένα, έχει στη διάθεσή της : 3 ΝΧΤ Lego Mindstorms & 4 Lego Wedo.

Τα συγκεκριμένα υλικά είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών που θέλουν να δουλέψουν με μαθητές είτε σε project είτε ως προετοιμασία για τον περιφερειακό ή τον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής.