Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Βιωματικές δραστηριότητες στην πληροφορική

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 26 Ιουνίου 2012

Δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικές με την επιστήμη της πληροφορικής.