Σχετικά

Το ιστολόγιο αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής Πολυμέσα – Δίκτυα της Γ’ Λυκείου το σχολικό έτος 2008-09 και συνεχίζεται…

Φιλοδοξεί να αποτελέσει την ηλεκτρονική μορφή της ομώνυμης εφημερίδας του σχολείου, χωρίς να περιοριστεί στην απλή μεταφορά της έντυπης έκδοσης της τελευταίας.

Μεταφέρονται επιλεγμένα άρθρα από προηγούμενα τεύχη της έντυπης μορφής, αλλά και πρόσθετο πρωτότυπο υλικό το οποίο είναι ευπρόσδεκτοι και συνεισφέρουν όλοι οι μαθητές του σχολείου.