Άρθρα κατηγορίας "modellus"

σύνθεση ταλαντώσεων με το modellus

Εξασκηθήτε στην σύνθεση των ταλαντώσεων με το πρόγραμμα modellus.

Έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τις κατάλληλες παραμέτρους (πλάτος, γωνιακή συχνότητα, αρχική φάση) καθεμιάς  από τις δύο επιμέρους ταλαντώσεις, και να δείτε το αποτέλεσμα.

Επίσης μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματα καθώς και τις γραφικές παραστάσεις.

Το σχετικό αρχείο είναι εδώ και ανοίγει με το πρόγραμμα modellus που θα κατεβάσετε από εδώ, και το οποίο απλά το εκτελείτε, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Επίσης τα παραπάνω θα τα βρείτε και στον φάκελο modellus στην καρτέλα “για κατέβασμα”

Μπορείτε να μελετήσετε όλες τις περιπτώσεις. Προτείνω όμως να επιμείνετε:

1) Διαφορετικά πλάτη – ίδιες συχνότητες – ίδιες φάσεις (Δφ=0)

2) Διαφορετικά πλάτη – ίδιες συχνότητες – αντίθετες φάσεις (Δφ=180)

3) Ίσα πλάτη – ίδιες συχνότητες – αντίθετες φάσεις (Δφ=180)

4) Διαφορετικά πλάτη – ίδιες συχνότητες – διαφορετικές φάσεις (φ1=0, φ2=90)

6) Διαφορετικά πλάτη – ίδιες συχνότητες – διαφορετικές φάσεις (φ1=30, φ2=120)

7) Ίδια πλάτη – ίδιες συχνότητες – διαφορετικές φάσεις (φ1=0, φ2=60)

8) Διαφορετικά πλάτη – ίδιες συχνότητες – διαφορετικές φάσεις (φ1=30, φ2=60)

9) Ίδια πλάτη – παραπλήσιες συχνότητες (ω1=84, ω2=90)

10) Ίδια πλάτη – παραπλήσιες συχνότητες (ω1=70, ω2=90)

11) Διαφορετικά πλάτη – παραπλήσιες συχνότητες (ω1=84, ω2=90)

11) Ίδια πλάτη – εντελώς διαφορετικές συχνότητες (ω1=40, ω2=90)

12) Διαφορετικά πλάτη – εντελώς διαφορετικές συχνότητες (ω1=30, ω2=90)

διαδοχικές κινήσεις με το modellus

Εξασκηθήτε στις διαδοχικές κινήσεις ενός κινητού με το πρόγραμμα modellus.

Έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τόσο τις αρχικές συνθήκες, όσο και τις κατάλληλες παραμέτρους της κάθε κίνησης (επιτάχυνση, χρονική διάρκεια).

Επίσης δοκιμάστε μια συνάντηση κινητών με κάποια πολυπλοκότητα ….

Τα αρχεία ανοίγουν με το πρόγραμμα modellus, που θα κατεβάσετε από εδώ, και το οποίο απλά το εκτελείτε, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Επίσης όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε και στον φάκελο modellus στην καρτέλα για κατέβασμα

εξισώσεις κίνησης με το modellus

Εξασκηθήτε στις εξισώσεις κίνησης με το πρόγραμμα modellus.

Σε κάθε περίπτωση έχετε την δυνατότητα να μεταβάλετε τις κατάλληλες παραμέτρους (αρχική θέση, αρχική ταχύτητα, επιτάχυνση, χρόνος που ξεκινά).

Τα αρχεία ανοίγουν με το πρόγραμμα modellus Που θα κατεβάσετε από εδώ, και το οποίο απλά το εκτελείτε, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

1)  εξίσωση θέσης στην ευθύγραμμη ομαλή

2)  εξίσωση θέσης και διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλή 

3)  συνάντηση δύο κινητών στην στην ευθύγραμμη ομαλή

4)  εξίσωση θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

5)  εξίσωση θέσης και διαγράμματα στην  ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

6)  συνάντηση δύο κινητών στην στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

 

Επίσης όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε και στον φάκελο modellus στην καρτέλα “για κατέβασμα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση