Δείτε το video από το σεμινάριο της Κυριακής 16 Μαΐου και ώρα 11:00-12:00
με θέμα:

Οι πειραματικές δραστηριότητες στο βιβλίο της Φυσικής Γ’ Γυμνασίου

Η διδακτική προσέγγιση που προτείνουμε στο βιβλίο εστιάζεται στη βιωματική δραστηριότητα. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώσαμε τις πειραματικές δραστηριότητες στο βιβλίο. Εστιάσαμε σε δραστηριότητες που περιέχονται σε αυτό και πραγματοποιήσαμε κάποιες ενδεικτικά. Τέλος, κάναμε μια σύντομη παρουσίαση του εργαστηριακού οδηγού και του physics is fun.

Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Βουρλιάς, Δρ. Διδακτικής της Φυσικής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της συγγραφικής ομάδας

Γιάννης Παπαδάκης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της συγγραφικής ομάδας

Συντονισμός: Αγγελική Γκρος, Φυσικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Klett Hellas
Σε συνεργασία με τη National Geographic