Στην καρτέλα «για κατέβασμα» θα βρίσκετε τα θέματα τόσο των ενδοσχολικώς εξετάσεων του σχολείου μας, όσο και των πανελληνίων. Θα τα βρείτε επίσης στους παρακάτω συνδέσμους:

Τα θέματα της Α΄ λυκείου  φυσικής μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της Β΄ λυκείου φυσικής γενικής μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της Β΄ λυκείου φυσικής κατεύθυνσης μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της  Β΄ λυκείου αστρονομίας (επιλογής) μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της Γ΄ λυκείου φυσικής γενικής(ενδοσχολικές), μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της Γ΄ λυκείου φυσικής κατεύθυνσης (ενδοσχολικές) μαζί με ενδεικτικές λύσεις.

Τα θέματα της Γ΄ λυκείου φυσικής γενικής (πανελλήνιες).

Τα θέματα της Γ΄ λυκείου φυσικής κατεύθυνσης (πανελλήνιες).

Τα θέματα της Γ΄ λυκείου κατεύθυνσης – επαναληπτικές (πανελλήνιες ).