Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις ερωτήσεις για τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου.
Έχει ήδη κάποιες γραμμένες, θα προσθέσουμε κι άλλες μέχρι να φτάσουν περίπου 25.
Αν θέλετε, μπορείτε κάτω από κάθε μια να γράψετε και την απάντηση από το βιβλίο ή τις γνώσεις σας
ώστε να είναι πιο εύκολο για όλους να διαβάσουν για τις εξετάσεις.

Ερωτήσεις Αστρονομίας