Η ανάλυση μιας δύναμης σε πλάγιους άξονες γενικά φοβίζει …

δεν είναι όμως και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται.

Για την συνέχεια δείτε το σχετικό παράδειγμα

από το σχολικό βιβλίο της Α΄ Λυκείου

λυμένο σε πλάγιους άξονες εδώ .

Θα βρείτε επίσης και την μελέτη δυνάμεων σε ένα σώμα

που ισορροπεί σε πλάγιο επίπεδο.