ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: 2461062027

                  e-mail: mail@nip-n-charavg.koz.sch.gr

 

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: 2461 351 361-2

                 e-mail: mail@dipe.koz.sch.gr

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(Κ.Ε.Σ.Υ.)ΚΟΖΑΝΗΣ: 2461036145           

                 e-mail: mail@kesy.koz.sch.gr

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ) ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 2461049308

                e-mail: pekesdm@sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση