ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενδεικτικές δραστηριότητες από την πιλοτική φάση του εργαστηρίου δεξιοτήτων και συγκεκριμένα του 4ου θεματικού κύκλου (Δημιουργώ και Καινοτομώ (Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο Πραμάντων το Σχολικό Έτος 2020-2021.

https://blogs.sch.gr/nippraman/files/2021/06/Οκύκλος-του-νερού-Υδροδυναμική-3.pdf

(περισσότερα…)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ21+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ                                                    ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα/Εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π Νηπιαγωγείο(Action Aid)

Ενδεικτικές φωτογραφίες

(περισσότερα…)