ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενδεικτικές δραστηριότητες από την πιλοτική φάση του εργαστηρίου δεξιοτήτων και συγκεκριμένα του 4ου θεματικού κύκλου (Δημιουργώ και Καινοτομώ (Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο Πραμάντων το Σχολικό Έτος 2020-2021.

https://blogs.sch.gr/nippraman/files/2021/06/Οκύκλος-του-νερού-Υδροδυναμική-3.pdf

θΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:Ρομποτική STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτικη μέσα από τον κύκλο του νερού και την Υδροδυναμική

Τίτλος: Το ταξίδι του νερού

Δημιουργία φράγματος

Ομαδική : Ο κύκλος του Νερού

Λογισμικό Kidspiration ,τα παιδιά βρίσκουν τις εικόνες για τον κύκλο του νερού, ,τις βάζουν σε λογική σειρά και αριθμούν.

Λογοσμικό ΤYX PAINT,ζωγραφίζουν σε φάσεις τον κύκλο του νερού,εδώ η βροχή ποτίζει τα χωράφια με το σιτάρι.

Λογισμικό hot potatoes, αντιστοίχηση εικόνας με λέξη από τον κύκλό του νερού.

Πείραμα ;Διαλυτότητα

 

 

Αφήστε μια απάντηση