ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ21+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ                                                    ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα/Εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π Νηπιαγωγείο(Action Aid)

Ενδεικτικές φωτογραφίες