ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

 

Το παρόν Πρόγραμμα ανήκει στη θεματική “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” , ενότητα STEAM και Ρομποτική.

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικροί Γεωλόγοι» έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, την τέχνη, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να πειραματιστούν, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως οι φυσικές καταστροφές.

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ,  ακολουθώντας και εμβαθύνοντας στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας.

Δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την  κριτική  του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Κάθε μαθητής παίζει, ερευνά, σκέφτεται, καταλαβαίνει και ανακαλύπτει γνώσεις μέσα από τον πειραματισμό.

Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι η έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών/τριων σε θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο που έχει ως επίκεντρο τη βιωματική και πρακτική εξάσκησή τους, ώστε να γνωρίζουν τα φυσικά φαινόμενα και να είναι προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν.

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν θέματα που σχετίζονται με τη Γη και τους φυσικούς κινδύνους (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι κλπ), με αξιοποίηση της πειραματικής μεθόδου [υποθέσεις – παρατηρήσεις – συμπεράσματα].

 

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα αντληθούν από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας.

 

Η αξιολόγηση των σχετικών δράσεων στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες εφαρμόζονται από τα ίδια τα νήπια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

 

  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές τα φυσικά φαινόμενα επιστημονικά και πειραματικά, μέσω των αισθήσεών τους, διαλογικά και με παρατήρηση.
  • να προβληματιστούν, να παρατηρήσουν και να κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο δημιουργίας των φαινομένων, των εκφάνσεων και των επιπτώσεων τους.
  • να υιοθετήσουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς και αντίδρασης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φυσικό φαινόμενο που μελετάμε.
  • Να ενημερωθούν σωστά για τα φυσικά φαινόμενα που θα μελετήσουμε και να ενημερώσουν το στενό και ευρύτερο περιβάλλον τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ:

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιοποιούνται οι αρχές της διερευνητικής μάθησης, των ρουτινών σκέψης, της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και της περιγραφικής αξιολόγησης.

 

Ενθαρρύνεται, επίσης, η συνεργασία των μαθητών με τους γονείς, την ευρύτερη τοπική κοινωνία, αλλά και αρμόδιους φορείς όπως είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, ο ΟΑΣΠ και η πολιτική προστασία.

 

Όλες οι δράσεις του Προγράμματος συγκλίνουν στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Μάθησης του 21ου αιώνα, των Δεξιοτήτων Ζωής, των Δεξιοτήτων του Νου και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

 

  • Να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από εικόνες.
  • Να έχουν καλλιεργήσει δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
  • Να έχουν έρθει σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα.
  • Να αναγνωρίζουν κάποια καιρικά φαινόμενα.

 Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση