Τμήμα 2

Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων

(συνοπτικό σχέδιο δράσης τμήματος)

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ Τμήμα: 2 Σχολικό έτος:

2021 -2022

1ος Κύκλος

(Οκτώβριος-Νοέμβριος)

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία
Υποθεματική: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Τίτλος προγράμματος: Μικροί γεωλόγοι
Σύντομη περιγραφή: Με στόχους:

·       καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

·       Γνωριμία με τα φυσικά φαινόμενα και  τις φυσικές καταστροφές.

·       Κατανόηση της δημιουργίας ενός φυσικού φαινομένου.

·       Εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν.

·       Κατασκευή μοντέλων και πειραματισμός.

Τα νήπια εισάγονται στο θέμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των φυσικών καταστροφών (13 Οκτωβρίου). Διερευνώνται πρότερες γνώσεις σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα. Στον κύκλο των 5 εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τον ψηφιακό εγγραμματισμό. Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι η έγκυρη και πολύπλευρη ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών/τριων σε θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο που έχει ως επίκεντρο τη βιωματική και πρακτική εξάσκησή τους, ώστε να γνωρίζουν τα φυσικά φαινόμενα και να είναι προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν.

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν θέματα που σχετίζονται με τη Γη και τους φυσικούς κινδύνους (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι κλπ), με αξιοποίηση της πειραματικής μεθόδου [υποθέσεις – παρατηρήσεις – συμπεράσματα].

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα αντληθούν από τη σελίδα του ΟΑΣΠ.

Τα συμπεράσματα μας απεικονίζονται σε ομαδικές αφίσες και προσωπικά έργα και κοινοποιούνται στην ευρύτερη τοπική κοινωνία με τη δημιουργία ημερολογίου (συνεργασία με το 1ο Τμήμα του Νηπιαγωγείου).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

•  Δεξιότητες Μάθησης: Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία.

•  Δεξιότητες Νου: Ρουτίνες σκέψης, μελέτη περιπτώσεων, επίλυση προβλημάτων και αναστοχασμός.

•  Δεξιότητες Ζωής: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, προγραμματισμός, ευελιξία, αποτελεσματικότητα.

•  Ψηφιακές Δεξιότητες: ψηφιακός γραμματισμός.

2ος Κύκλος

(Δεκέμβριος-Ιανουάριος)

Θεματική: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη
Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα Εκπαίδευση
Τίτλος προγράμματος: «Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!»
Σύντομη περιγραφή: Με στόχους:

•  την πλήρη ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας,

•  την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών και

•  την προαγωγή αρχών, όπως η κατανόηση, η οικογένεια, η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο εθελοντισμός, η δημοκρατία, η ειρήνη, η ελευθερία, η ισότητα.

Στον κύκλο των συνολικά 7 εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Τα νήπια μέσα από παραμύθια και ήρωες αγαπητά ζώα, θα προσεγγίσουν θέματα οικογενειακής ποικιλομορφίας προς άρση των όποιων διακρίσεων (άρθρο 2, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

•  Δεξιότητες Μάθησης: Ενεργητική ακρόαση, παρατήρηση, συνεργασία, κριτική σκέψη, παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.

•  Δεξιότητες Νου: Στρατηγική σκέψη, ρουτίνες σκέψης, κατασκευές, παιχνίδια, αναστοχασμός.

•  Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, πολιτειότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα.

•  Ψηφιακές Δεξιότητες: ψηφιακός γραμματισμός.

3ος Κύκλος

(Φεβρουάριος-Μάρτιος)

Θεματική: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υποθεματική: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Τίτλος προγράμματος: Ανακύκλωσε κι εσύ!
Σύντομη περιγραφή: Με στόχους:

•  να αναγνωρίζουν τη σημασία της μείωσης απορριμάτων, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης άχρητων υλικών,

•  να κατανοήσουν την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον,

•  να πειραματιστούν με άχρηστα υλικά και να κατασκευάσουν χρήσιμα αντικείμενα.

Στον κύκλο των συνολικά  5 εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αναγνωρίζουν ως λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, κατανοούν την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση αστικών αποβλήτων και παράλληλα ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση.

Συνδέεται με τον Παγκόσμιο Στόχο 12 της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πλατφόρμα www.inactionforabetterworld.com που κάνει χρήση διεθνών εκπαιδευτικών υλικών που διατίθενται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των διεθνών συνεργασιών του QualityNet.

Ενισχύει τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα για δράσεις διάδρασης και κοινής αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνικών & περιβαλλοντικών θεμάτων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

•  Δεξιότητες Μάθησης: Ψηφιακός γραμματισμός, παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας, συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη.

•  Δεξιότητες Νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη, κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές.

•  Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές Δεξιότητες, ψηφιακή ιθαγένεια, διαμεσολάβηση, κοινωνική ενσυναίσθηση.

•  Ψηφιακές Δεξιότητες: Μηχανική, επιστήμη, τεχνολογία και διαχείριση των μέσων.

4ος Κύκλος

(Απρίλιος-Μάιος)

Θεματική: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥ ΖΗΝ
Υποθεματική: Αυτομέριμνα
Τίτλος προγράμματος: Το Παπάκι Πάει…
Σύντομη περιγραφή: Με στόχους:

•  να καλλιεργηθούν δεξιότητες που θα προστατεύσουν τους εκπαιδευόμενους σε συνθήκες εξαφάνισης, αλλά και θα μειώσουν τις πιθανότητες να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες και

•  να ενισχυθεί η υπευθυνότητα και ενσυναίσθησή τους

τα νήπια καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως

•  Τι κάνω σε περίπτωση που δεν βλέπω τη μαμά ή το μπαμπά;

•  Πώς ενεργώ, εάν με πλησιάσει κάποιος άγνωστος/η;

•  Ποιον πρέπει να εμπιστευτώ σε μια τέτοια περίπτωση;

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

•  Δεξιότητες Μάθησης: Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία.

•  Δεξιότητες Νου: Στρατηγική σκέψη, ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός.

•  Δεξιότητες Ζωής: Αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, υπευθυνότητα.

 

 

Οι  Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

 

Παναγιώτα Κουφογιαννίδου

Αργυρία Μανώλα