ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΤΡΑΒΑΜΕ!!!

ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΤΡΑΒΑΜΕ!!!

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

 Το παρόν Πρόγραμμα ανήκει στη θεματική “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη”, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.

 Η σύγχρονη οπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτσι το περιβάλλον γίνεται κατανοητό ως ένα σύστημα ισορροπιών και σχέσεων, ενώ κεντρικός στόχος του είναι ο ενεργός πολίτης (ΙΕΠ, 2014).

 Οι δράσεις για την προσέγγιση ζητημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφορούν τη διασύνδεση των γνώσεων με οικείες πρακτικές καθημερινής ζωής των νηπίων, την ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και την αναδιαμόρφωση των στάσεων τους προς το περιβάλλον.

 Η αξιολόγηση των σχετικών δράσεων στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες εφαρμόζονται από τα ίδια τα νήπια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού.

 Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενσυναίσθηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή συμπεριφοράς των νηπίων σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

 •  να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα ζώα και στον άνθρωπο ανεξάρτητα από την κατηγορία, όπου ανήκουν (κατοικίδια, ζώα του δάσους ή της ζούγκλας)
 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος δεν σέβεται τα ζώα γι’ αυτά που μας προσφέρουν. Τα υπερεκμεταλλεύεται, για να καλύψει είτε τις διατροφικές του ανάγκες σε ζωικά προϊόντα είτε άλλες καταναλωτικές σε ένδυση και υπόδηση,
 • να αντιληφθούν ότι η στάση σεβασμού απέναντι στα ζώα είναι μια στάση που ενισχύει το αίσθημα ευθύνης και να γνωρίσουν την αναγκαιότητα όλων των ζώων/ οργανισμών για την ύπαρξη της ισορροπίας στον πλανήτη και της ομαλής εξέλιξης της ζωής του ανθρώπου,
 • να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η ανθρώπινη δράση απειλεί πολλά ζώα με εξαφάνιση και να γνωρίσουν τα σημαντικότερα ζώα αυτής της κατηγορίας,
 • να γνωρίσουν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, πως αυτά απειλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία τους,
 • να έρθουν αντιμέτωποι με το ζήτημα των αδέσποτων ζώων και των δικαιωμάτων τους, τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές του παραμέτρους και να το διερευνήσουν,
 • να αναζητήσουν λύσεις για τα παραπάνω ζητήματα, να τις διαδώσουν και να αναλάβουν δράση.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ:

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιοποιούνται οι αρχές της διερευνητικής μάθησης, των ρουτινών σκέψης, της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και της περιγραφικής αξιολόγησης.

 Ενθαρρύνεται, επίσης, η συνεργασία των μαθητών με τους γονείς, την ευρύτερη τοπική κοινωνία, αλλά και αρμόδιους φορείς φιλοζωικής προστασίας.

 Όλες οι δράσεις του Προγράμματος συγκλίνουν στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Μάθησης του 21ου αιώνα, των Δεξιοτήτων Ζωής, των Δεξιοτήτων του Νου και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

 •  Να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από εικόνες.
 • Να έχουν καλλιεργήσει δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
 • Να έχουν έρθει σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα.
 • Να έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με διάφορες κατηγορίες ζώων (π.χ. κατοικίδια, άγρια, πτηνά κ.α.)

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση