ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2017

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το  2016(φοιτούν ήδη -προ νήπια ) δεν κάνουν καμία ενέργεια ,γίεται αυτεπάγγελτα η εγγραφή τους στο νήπιο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  αφού κανετε την εγγραφή πρέπει να συμπληρώσει ο παιδίατρος σας το Ατομικό Δελτίο Υγείας