Η Γκαλερί της φύσης

Ένα μέρος του  έργου, «Οικολογικά σχολεία μια Οικοσυμμαχία» είναι η γκαλερί της φύσης. Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι εκτεθειμένα τα έργα των όλων των σχολείων που συμμετείχαν.

https://www.emaze.com/@AOQRTTQWI/–?fbclid=IwAR3VqkkARtD1cu4s9sYzYKxW3gLcWnQT1dUgISKbWdhyVHIQxvP7pb2si5M