Εγγραφές 2020-21

Με βάση την ΚΥΑ : Φ.6/55114/Δ1,   το Π.Δ. 79/2017 και το ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020,  οι εγγραφές θα γίνουν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας διοίκησης με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση www.gov.gr από 15 μέχρι 30 Μαίου 2020.

Οι αιτήσεις προνηπίων ή νηπίων που για πρώτη φορά ζητούν εγγραφή εξυπηρετούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή».

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

  1. Είσοδος στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  2. Επιλογή του Νηπιαγωγείου Αρκίτσας και συμπλήρωση των στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και αριθμό κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα γίνεται η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης.
  3. Στοιχεία που συμπληρώνονται :

α. Τα στοιχεία του προνηπίου: όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης

β. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας η οποία τεκμηριώνεται με σχετικό αποδεικτικό π.χ λογαριασμός δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ. Στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Αρκίτσας

δ. Επιθυμία για φοίτηση στο ολοήμερο τμήμα ή και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής

ε. Τα στοιχεία των συνοδών του προνηπίου κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο, επιλέγοντας τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Δικαίωμα εγγραφής στην τάξη Προνήπια έχουν μαθητές γεννηθέντες το 2016

και στην τάξη  γεννηθέντες το 2015

Οδηγίες χρήσης για γονείς και κηδεμόνες

(περισσότερα…)