Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο σχολ. έτους 2021-22

Οι  εγγραφές των μαθητών στο Νηπιαγωγείο για το σχολ. έτος 2021-22, θα γίνουν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας διοίκησης με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση www.gov.gr από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις προ νηπίων ή νηπίων που για πρώτη φορά ζητούν εγγραφή εξυπηρετούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή».

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

  1. Είσοδος στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)
  2. Επιλογή του Νηπιαγωγείου Αρκίτσας και συμπλήρωση των στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και αριθμό κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα γίνεται η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης.

 Στοιχεία που συμπληρώνονται :

α. Τα στοιχεία του προνηπίου: όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης

β. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας η οποία τεκμηριώνεται με σχετικό αποδεικτικό π.χ λογαριασμός δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ. Στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Αρκίτσας

δ. Επιθυμία για φοίτηση στο ολοήμερο τμήμα ή και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής

ε. Τα στοιχεία των συνοδών του προνηπίου κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο, επιλέγοντας τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Δικαίωμα εγγραφής στην τάξη Προνήπια έχουν μαθητές γεννηθέντες το 2017

και στην τάξη  γεννηθέντες το 2016

Παραστατικά που πρέπει να προσκομηθούν στο Νηπιαγωγείο

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής

β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Σε περίπτωση που γονέας ή κηδεμόνας αδυνατεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.gov.gr η αίτησή τους μπορεί να  υποβληθεί με παρουσία τους στο νηπιαγωγείο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται μαθητές/τριες  με τη σχετική αίτηση δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση από το Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις 16.00

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα  ΔΕΝ προβλέπεται

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

 

Αφήστε μια απάντηση