7 Απριλίου 2020

Η Γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. Μέσω αυτής τα παιδιά εκφράζονται, αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους, κοινωνικοποιούνται, γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το […]