Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται  στο σχολείο για ενημέρωση κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από τις 12:10 έως τις 13:30 μ.μ.