Ωράριο λειτουργίας

Ώρα προσέλευσης των παιδιών:8:15 – 8:30 π.μ.

Αποχώρηση

Πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα: 13:00 μ.μ.

Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα: 16:00 μ.μ.