ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Οι καλοκαιρινές κατασκευές μας

2

1

3

4

5

7
6 1

Η πρόσκληση της καλοκαιρινής γιορτής μας και το σκηνικό μας.

Θέμα της γιορτής μας : << Το τρελοκάραβο >>. Η γιορτή μας εντάσσεται στο Περιβαλλοντικό πρόγραμμα  σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο << Όλα τα κρατώ, τίποτα δεν πετώ >> και στα εργαστήρια δεξιοτήτων 2ου θεματικού κύκλου :Φροντίζω το περιβάλλον  με τίτλο: << Όλα τα κρατώ, τίποτα δεν πετώ >>

και του 4ου Θεματικού κύκλου Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία, steam/ εκπαιδευτική ρομποτική με τίτλο:<< Νερό είναι και γυρίζει και ζωή χαρίζει >>

8 .jpg