Αρχεία για Σεπτέμβριος 13, 2014

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών…..στο μέλλον

   Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλάζει ως προς το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο…          Σύμφωνα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (2013) «οι ανοικτές τεχνολογίες επιτρέπουν σε Όλα τα άτομα να μαθαίνουν, Οπουδήποτε, Οποτεδήποτε μέσω Οποιασδήποτε συσκευής, με […]

Από τον τόπο…στην παράγραφο

topos-paragrafos

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

«Τα Χρόνια της Δόξας» Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913