Αρχεία για Αύγουστος, 2014

Συνάντηση πολιτισμών

Αρκετοί αλλοδαποί μαθητές και μαθήτριες φοιτούν στο σχολείο μας, γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος μάθησης. Έτσι, γεννήθηκε και η ανάγκη υλοποίησης αυτού του προγράμματος, που μέσα από τις δράσεις καλλιέργησε τη γνωριμία και το σεβασμό με τον  άλλο, το διαφορετικό. programma

Αρχαία από μετάφραση : Εισαγωγή και ανακεφαλαίωση τραγωδίας

Παρουσίαση βασικών πληροφοριών για δράμα, τραγωδία, τραγικούς ποιητές και Ευριπίδη  ΤΡΑΓΩΔΙΑ Συνοπτική ανακεφαλαίωση και επίδραση του μύθου στη σύγχρονη λογοτεχνία και τις τέχνες ΕΛΕΝΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τραγωδίες Ευριπίδη

Στα πλαίσια του μαθήματος ¨ΕΛΕΝΗ» του Ευριπίδη οι μαθητές και οι μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν (σε μορφή ppt) στους συμμαθητές τους μία από τις παρακάτω τραγωδίες του Ευριπίδη: Μήδεια, Άλκηστη, Ανδρομάχη, Τρωαδίτισσες,  Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ιφιγένεια εν Ταύροις. Οι άξονες μελέτης είναι: Tο περιεχόμενο […]

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: Εκπαιδευτικοί δρόμοι μετά τη Λισσαβόνα

Εκπαιδευτική πολιτική

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Επικοινωνία

Αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην Εκπαίδευση (Διδακτικό σενάριο)

Έρευνα δράσης  

«Νέες μορφές εκπαίδευσης και δια βίου: Προσωπική- εσωτερική ή οικονομικο-κοινωνική ανάγκη;»

Δια βίου μάθηση.pdf1  

Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη Ελλάδα. Αποτύπωση και ερμηνεία του αναδυόμενου περιβάλλοντος

Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα (άρθρο)

« Πρόγραμμα PISA: ένας διεθνής μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής αναπαραγωγής;» (Βιβλιογραφική επισκόπηση και Κριτική Ανάλυση)

PISA

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επαγγελματική επιλογή