Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών…..στο μέλλον

 

Couv-DOSSIER-2

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλάζει ως προς το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο…

         Σύμφωνα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (2013) «οι ανοικτές τεχνολογίες επιτρέπουν σε Όλα τα άτομα να μαθαίνουν, Οπουδήποτε, Οποτεδήποτε μέσω Οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη των Οποιωνδήποτε». Προγράμματα αρκετά ευέλικτα, ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στους τομείς της διδασκαλίας και της μάθησης, προγράμματα που αξιοποιούν την πείρα των εκπαιδευτικών και που επιδιώκουν να προάγουν διεπιστημονικές και συνεργατικές προσεγγίσεις.

       Έτσι, καλεί η Επιτροπή τα κράτη να συνεργαστούν με ένα ευρύ φάσμα φορέων για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών,  να προαγάγουν την αποτελεσματική ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση, να διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί καλύτερα τις διαδικασίες ατομικής μάθησης, μέσω ενημερωμένων προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών και βελτιωμένης πρόσβασης σε ποιοτικούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και χρήσης των πόρων αυτών. Στο μέλλον η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πιθανόν να υλοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά, αφού  «η Επιτροπή θα αξιοποιήσει περαιτέρω την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet 15 Academy) για την ανάπτυξη και παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα ηλεκτρονικών μαθημάτων επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς, όπως τα μαθηματικά, η επιστήμη και τεχνολογία καθώς επίσης και θα υποστηρίξει ένα δίκτυο οργανισμών που συμμετέχουν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών προ της ανάληψης υπηρεσίας και κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους». Επίσης, η εμφάνιση μιας επαναστατικής καινοτομίας όπως τα MOOCS, μπορεί να μετασχηματίσει  την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δημιουργήσει νέο ανταγωνισμό και κέντρα αριστείας μεταξύ των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, επομένως να επηρεάσει και τη μορφή και ποιότητα της  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ήδη, στις ΗΠΑ προσφέρουν περίπου 400 σειρές μαθημάτων, με τρία εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη τώρα γίνονται τα πρώτα βήματα. Ενδεικτικά διερευνώντας τους παρακάτω δικτυακούς τόπους μπορούμε να εκμαιεύσουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα

European Schoolnet Academy

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλίας OpenupEd γύρω από το λεγόμενο MOOC

        Στην Ελλάδα δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις και οδηγίες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο ν΄αυξάνονται οι φορείς που προσφέρουν στους  εκπαιδευτικούς διαδικτυακά μαθήματα (επιμόρφωση). Συγκεκριμένα, αναφέρουν οι ίδιες οι ανακοινώσεις «Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι στηρίζεται σε βιντεομαθήματα, τα οποία αποτελούν την νέα και ραγδαία αναπτυσσόμενη διαδικασία επιμόρφωσης που χρησιμοποιείται από τα διεθνή πανεπιστήμια και τους μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς». Έτσι,  ο σύγχρονος εκπαιδευτικός μπορεί ν΄αναπτυχθεί επαγγελματικά επιλέγοντας μόνος του το πρόγραμμα που έχει ανάγκη κάθε φορά χωρίς τις περισσότερες φορές να γνωρίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προϊόντων και αναλαμβάνοντας ο ίδιος το  κόστος της επιμόρφωσής του.

ΕΚΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

e- Φυσική Πανεπιστήμιο Κρήτης

   imagesphoto-E-learning-250x300panepisthmio

 

Αφήστε μια απάντηση