Αρχεία για Αύγουστος, 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Εκπαίδευση

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ / ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟTHTA

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων με τη μορφή powerpoint (ppt) δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το κείμενο γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά. Η μορφή αυτή κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων. ENOTHTA 1η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Ενότητα 3η  4η Ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ […]

Διαφοροποιημένη διδασκαλία (Ενότητα 3η)

ContentForm (2) ΦΙΛΙΑ Ο μικρός Χρήστος http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=112&project_id=7894  

«Ανιχνεύοντας ένα επάγγελμα που μου αρέσει»(2012-13)

Παρουσίαση ενδεικτικά κάποιων εργασιών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-Μηχανικός-Εμπορικού-ναυτικού Συνέντευξη-marketing Συνέντευξη-Κομμώτρια Συνέντευξη-παιδίατρος ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-δασκάλα (1) απολογισμός

«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική σε ανομοιογενείς τάξεις, με έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας»

Επιμορφωτικό σεμινάριο (19 Ιανουαρίου- 16 Φεβρουαρίου 2013) και  Εφαρμογή Δράση ΓΛΩΣΣΑ Β ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Comenius in-service training,

Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Comenius με θέμα»HOW TO MOTIVATE STUDENTS TO FINALIZE THEIR COMPULSORY EDUCATION. INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING METHODS FOR REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING IN A LIFELONG LEARNING SOCIETY» Sliema, Malta, 14-18.10.2013 List_participants_MT_14-18.10.2013

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (2014)

Συμμετοχή με εισήγηση στο θέμα της Εκπαιδευτικής Έρευνας – Διά βίου εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) (3-4 Μαΐου) http://neospaidagogos.gr/ ΤΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Νέο – Έγγραφο του Microsoft Office Word (4) http://www.sch.gr/96-announces/1673-etwinning-l-r