Αρχεία για Αύγουστος 20, 2014

Αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην Εκπαίδευση (Διδακτικό σενάριο)

Έρευνα δράσης  

«Νέες μορφές εκπαίδευσης και δια βίου: Προσωπική- εσωτερική ή οικονομικο-κοινωνική ανάγκη;»

Δια βίου μάθηση.pdf1  

Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη Ελλάδα. Αποτύπωση και ερμηνεία του αναδυόμενου περιβάλλοντος

Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα (άρθρο)

« Πρόγραμμα PISA: ένας διεθνής μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής αναπαραγωγής;» (Βιβλιογραφική επισκόπηση και Κριτική Ανάλυση)

PISA

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επαγγελματική επιλογή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Εκπαίδευση

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ / ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟTHTA