Αρχεία για 15 Αυγούστου, 2014

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων με τη μορφή powerpoint (ppt) δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το κείμενο γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά. Η μορφή αυτή κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων. ENOTHTA 1η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Ενότητα 3η  4η Ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ […]

Διαφοροποιημένη διδασκαλία (Ενότητα 3η)

ContentForm (2) ΦΙΛΙΑ Ο μικρός Χρήστος http://excellence.sch.gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=112&project_id=7894