Διάχυση

 Βασικό δομικό στοιχείο του έργου αυτού αποτελεί η ενημέρωση και διάχυση των δράσεων σε κάθε στάδιο του έργου.
Tο έργο αξιολογείται από το αρχικό κιόλας στάδιο υλοποίησής του με την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας να αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχούς αξιολόγησης του σχεδίου.