Σχετικά

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, το 2ο ΓΕ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας θα υλοποιήσει το Ευρωπαικό Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο Ένταξη μέσω τεχνολογιών το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το σχολικό έτος 2019-2020. Στόχος του σχεδίου είναι η διεθνοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του σχολείου με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Δράση 1/ΚΑ1 στην οποία θα εμπλακεί το σχολείο μας αφορά στην κινητικότητα μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό τη βελτίωση  των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εμπλεκομένων εκπαιδευτικών καθώς και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα μετακινηθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και θα παρακολουθήσουν διαρθρωμένα επιμορφωτικά προγράμματα. Επιδίωξή μας είναι να καλυφθούν ανάγκες του σχολείου μας μέσω των συγκεκριμένων επιμορφώσεων.

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη επίδραση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων καθώς και η διάχυση και ενσωμάτωση των νέων αυτών προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της νεοαποκτηθείσας γνώσεις. Επιδίωξή μας είναι το ιστολόγιο αυτό να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όσους και όσες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες κινητικότητες.