Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2019

Discussion Tools for Teaching and Learning

Το σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία μέσω της συζήτησης (Discussion Tools for Teaching and Learning) παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να ενεργοποιήσουν, να διευκολύνουν και να εμβαθύνουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις που οδηγούν στη μάθηση. Η συζήτηση είναι μία … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Discussion Tools for Teaching and Learning | Σχολιάστε

Flipped Classroom

Το σεμινάριο με θέμα την ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom) στοχεύει στο να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες των μαθητών ως προς την επιλογή του τρόπου μελέτης τους. Έτσι, θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιλογής τους, ενώ τα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Flipped Classroom | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Migrants & Refugees Integration with ICT

Το σεμινάριο με θέμα την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών με τη βοήθεια της τεχνολογίας (Migrants & Refugees Integration with ICT) επιλέχθηκε καθώς η τεχνολογία θεωρείται βασικό εργαλείο για την καλύτερη ένταξη στο σχολείο μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η αξιοποίηση … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Migrants & Refugees Integration through ICT | Σχολιάστε

CLIL

Content and Language Integrated Learning είναι ένα σεμινάριο βασισμένο στην ομώνυμη μέθοδο και συνδυάζει τη διάδραση ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες των εκπαιδευτικών, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Το σεμινάριο παράλληλα ενισχύει την … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη CLIL | Σχολιάστε