Στο παραπάνω βίντεο  έχουν οπτικοποιηθεί τα θαλάσσια ρεύματα των ωκεανών με τη βοήθεια ενός Έλληνα επιστήμονα της NASA.