Βιογραφικό σημείωμα

Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Μακροδήμος
Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος
Ημερομηνία γέννησης: 18 Ιουλίου 1966
Τόπος γέννησης: Καστοριά
e-mail: makrodimos@gmail.com

Σπουδές
2016 Μεταπτυχιακός τίτλος “Σπουδές στην Εκπαίδευση” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (βαθμός λίαν καλώς)
2000 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρόγραμμα εξομοίωσης, βαθμός άριστα)
1991 Επί πτυχίω Βιολογικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1987 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου (βαθμός πολύ καλά)

Παιδαγωγική επιμόρφωση

2023 “Χαρακτηριστικά μαθητών με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες”, Anatolia College, CTY Greece, 3 ώρες, Πάτρα, 12/11/2023
2023 “A.I. tools in education”, e-learning seminar by Prof. Angelos Rodafinos, 08/07/2023
2022 “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, 36 ώρες, ΙΕΠ, 3/5/2022- 31/7/2022
2022  “Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας”, 24 ώρες, ΙΕΠ, 1/12/2021 – 31/1/2022
2021   “Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και Διαδίκτυο”, webinar του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και του eSafety Label, 7/10/2021
2021  Εξ αποστάσεως “Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων”, (36 ωρών) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2021   Διαδικτυακό σεμινάριο (30 ωρών) με θέμα “Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά” του ΥΠΑΙΘ και του European Schoolnet, 8/3/21 – 21/4/2021
2021 Διαδικτυακό σεμινάριο (3 ωρών) με θέμα “Διδακτικά εργαλεία και δεξιότητες κατανόησης κειμένων” του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, 25/2/2021
2020   Ανοικτό Διαδικτυακό μάθημα (MOOC) 15 ωρών, “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση”, Ε.Α.Π. Αύγουστος 2020
2020   Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες, διάρκειας 48 ωρών, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, 15/05/2020 – 10/07/2020
2020   Εισαγωγική εκπαίδευση στην τρισδιάστατη σχεδίαση (Tinkercad) και εκτύπωση, διάρκειας 20 ωρών, από το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.
2019   Επιμορφωτική συνάντηση 6 ωρών με θέμα “Διαχείριση Μαθηματικών Α’ και Β’ τάξης”, από το 1ο ΠΕΚΕΣ Ν.Αιγαίου, 10/4/2019
2019   “Flipped Learning Differentiation Strategies”, 6 hours online course from FLGlobal.org, 18/2/2019
2019   “Elements of Artificial Intelligence”, online course from University of Helsinki, 25/2/2019
2018   “Ψηφιακή διαδραστική μάθηση ως εκπαιδευτική καινοτομία. Από το Άλφα στο Ωμέγα διαδραστικά.”, 4 ώρες, Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαίας, 16/4/2018
2017   “Η διδασκαλία της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο”, 28 ώρες, ΠΕΚ Πάτρας, 25/10/2017 – 23/11/2017, Πάτρα
2016   “Flipped Learning, Level-I”, online course from Flipped Learning Global Initiative, October 2016
2015  “Chess in School” training seminar, 15 hours, Porto Carras, October 27- November 1, 2015, FIDE
2015   “Games in Schools”, 18 hours online course from the European Schoolnet Academy, 18 May – 5 July 2015
2015   “Scratch 4 Teachers: Εισαγωγή στο Προγραμματιστικό Περιβάλλον Scratch για εκπαιδευτικούς”, σεμινάριο 30 ωρών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 10                      Μαρτίου – 12 Μαΐου 2015
2015   “Creative use of Tablets in Schools”, 15 hours online course from the European Schoolnet Academy, 13 April – 17 May 2015
2014   “Future Classroom Scenarios”, 18 hours online course from the European Schoolnet Academy, 28 July – 14 September 2014
2014    “Κατάρτιση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι από την                           ανεξέλεγκτη  χρήση του διαδικτύου” διάρκειας 85 ωρών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2012 – 2014 Τρεις κύκλοι επιμορφωτικών μαθημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, συνολικής διάρκειας 360 ωρών, στη Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Εθνικού Ιδρύματος                    Κωφών,  Παράρτημα Πάτρας.
2012 “Πρόγραμμα επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών – Μεντόρων” διάρκειας 100 ωρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Ιούνιος 2012
2012 “Εργαστήριο Διόρθωσης και Επιμέλειας Κειμένων. Επάγγελμα: Επιμελητής εκδόσεων (επίπεδο α’), σεμινάριο 30 ωρών με τη μέθοδο εξ αποστάσεως, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
2012 “Παιδαγωγική επιμόρφωση προπονητών σχολικού σκακιού”, σεμινάριο 8 ωρών, Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ.                  Ελλάδας, 19 Μαΐου 2012, Πάτρα
2011 “Η αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας στην εκπαίδευση: Έμφαση στη διαχείριση συγκρούσεων, στη διαχείριση άγχους και στη δυσκολία επικοινωνίας εκπαιδευτικών-εκπαιδευτικών,                  εκπαιδευτικών-γονέων, εκπαιδευτικών-μαθητών.”, επιμορφωτική διημερίδα, Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής της Σταδιοδρομίας, Παιδαγωγικό Τμήμα,                     Πανεπιστήμιο Πατρών, 1&2 Απριλίου 2011, Πάτρα
2010 “Ενημέρωση-ανταλλαγή απόψεων για την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά, Φυσικά και Γεωγραφία, 8 Σεπτεμβρίου 2010, Γραφείο Σχολικού                             Συμβούλου Π.Ε. Ν. Αχαΐας, Πάτρα
2009 “Μαθησιακές δυσκολίες – Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών”, επιμορφωτικό σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων, 10 Δεκεμβρίου 2009, Πάτρα
2004 “11η Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, 4-8 Ιουλίου 2004, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου                         Άνδρου
2004 “Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού”, ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Ι.Π.Ο.Δ.Ε. – Πανεπιστήμιο Κρήτης, 21-25 Ιουνίου 2004, Αθήνα
2003 “10η Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, 4-8 Ιουλίου 2003,                Καλαμάτα
2003 “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, σεμινάριο διάρκειας 13 ωρών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας, 22-23 Μαρτίου 2003, Κλειτορία Αχαΐας
2003 “Αυτογνωσία και Αυτοεικόνα του δασκάλου-εκπαιδευτικού στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα”, σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας –                     Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Λεχαινών, 14-16 Μαρτίου 2003, Κλειτορία Αχαΐας
2003 “Τεχνικές του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Περιβαλλοντική Αγωγή”, σεμινάριο διάρκειας 25 ωρών,  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας – Θέατρο Ημέρας, 31 Ιανουαρίου-3                 Φεβρουαρίου 2003, Κλειτορία Αχαΐας
2002 “Συνάντηση Εργασίας – Σεμινάριο για την ίδρυση, σχεδιασμό και οργάνωση Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις πηγές”, Κέντρο Περιβαλλοντικής                        Εκπαίδευσης Κόνιτσας, 8-10 Οκτωβρίου, Κόνιτσα
2002 “9η Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας, 5-9 Ιουλίου 2002,                        Αρναία Χαλκιδικής
2001 “Διδακτική Μεθοδολογία”, ενημερωτικό – επιμορφωτικό σεμινάριο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 30 Μαρτίου 2001, Κουρκουμελάτα Κεφαλληνίας
2000 “Διδακτική Μεθοδολογία Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής”, 2ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, Σχολικός Σύμβουλος, Κεφαλονιά
1999 “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, 1-4 Μαρτίου 1999, Πάτρα
1998 “Θεατρική Αγωγή στην πράξη”, Σύλλογος Δασκάλων Ρόδου, 24 Φεβρουαρίου 1998, Ρόδος
1997 “Χρήση του Internet για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον”, σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου, 15-16 Νοεμβρίου                Ρόδος
1997 “Ευρωπαϊκή διάσταση και ευρωπαϊκά προγράμματα”, σεμινάριο διάρκειας 39 ωρών, Π.Ε.Κ. Πάτρας, 19 Μαΐου – 13 Ιουνίου 1997, Κεφαλονιά

Δημοσιεύσεις – Εργασίες

2021 Γαριού, Μακροδήμος, Παπαδάκης, “Ανεστραμμένη τάξη, ένα μοντέλο μικτής μάθησης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης”, Εκδόσεις Γκότσης, Πάτρα, 2021
2019 Papadakis S., Gariou-Papalexiou A., & Makrodimos N. “How to Design and Implement a Flipped Classroom Lesson: A Bottom upProcedure for More Effective Lessons.”, Open Journal for              Educational Research, 2019, 3(1), 53-66
2018 Μακροδήμος Νίκος,  “Το σκάκι στα σχολεία, η περίπτωση του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών”, έντυπη έκδοση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
2017  Μακροδήμος Ν., Παπαδάκης Σπ., Κουτσούμπα Μ., “Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε’                         Δημοτικού”, Open Education, the journal for open and distance education and educational technology,  vol.13, no.1, 2017.                                                                          https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/13975/12682
2017  Nikos Makrodimos, “Flipped Learning in Greece: students learn by teaching”, 22.2.2017, Flipped Learning Global Initiative, radio interview. http://flglobal.org/flipped-learning-in-greece-             the-students-learn-by-teaching/
2017  Nikos Makrodimos, “Student participation in flipped classroom videos”, 1.2.2017, Flipped Learning Global Initiative blog http://flglobal.org/student-participation-in-flipped-classroom-                 videos/
2015  Νίκος Μακροδήμος, Χρήστος Ακριτίδης, “Το λεξικό της Αργκό”, Χρηστική Βιβλιοθήκη για τη Γλώσσα, Το Βήμα της Κυριακής, 7-6-2015
2008 Nikolaos Makrodimos, George J. Blionis, Nikolaos Krigas, Despoina Vokou
“Flower morphology, phenology and visitor patterns in an alpine community on Mt Olympos, Greece” Flora 203 (2008) 449–468
2007 Νίκος Μακροδήμος, Χρήστος Ακριτίδης, “Το λεξικό της Αργκό”, Εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2007
2007 Γ. Πανταζής, Ν. Μακροδήμος, Δ. Δανιηλίδης “Εκπαιδευτικό λογισμικό Α’-Γ’ Γυμνασίου” ,ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Ο.Ε.Δ.Β.
2003 Γ. Πανταζής, Β. Γεωργίου, Ν. Μακροδήμος “Βιολογία Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας”, τεύχος Α΄, τεύχος Β΄, Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών, Αθήνα
2003 Vlachos J. Kanavos T. Makrodimos N. “Environmental Education in Kindergarten in Greece”, δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου “Environment 2010, Situation and Perspectives for                  the Europian Union”, Porto 6-10 May
2000 Βώκου Δέσποινα, Μακροδήμος Νίκος, Τζίολας Μιχάλης, “Επισκέπτες στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και απόψεις”, άρθρο στο περιοδικό ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ,                         τεύχος  18, Απρίλιος 2000
1991 Πετανίδου Θ., Ακριώτης Θ., Μακροδήμος Ν. “Οικολογική αναβάθμιση των αλυκών Μεσολογγίου” CEC-Dg XI (Project 2242/87 – 01 Messolonghi, pp.62)
1991 Βώκου Δέσποινα, “Σημειώσεις για το μάθημα Οικολογία Ι”, συμβολή στη συγγραφή των κεφαλαίων 2 και 4.5 του παραπάνω πανεπιστημιακού συγγράμματος του Αριστοτελείου                                   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1991 Petanidou T., T. Akriotis, A. Makrodimos (1991). Upgrading the Messolonghi saltworks from the ecological point of view –Interim Report to the CEC – Dg XI (Project 2242/87/-01                                Messolonghi, pp. 62. In Greek.
1991 Μακροδήμος Νίκος, “Του κόσμου οι χελώνες”, άρθρο στο περιοδικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, τεύχος 3

Εισηγήσεις – Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

2022 Μακροδήμος Νικόλαος, εισηγητής με δύο εισηγήσεις στη Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα του ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτ. Ελλάδας με θέμα “Ανεστραμμένη τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο-εφαρμογές”,  2/2/2022
2019 Μακροδήμος Νίκος, Γαριού Αγγελική, Παπαδάκης Σπύρος, εισήγηση με θέμα “Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Επιμορφωτών  με το ίδιο το             μοντέλο”, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Ρόδος, 12-15/4/2019
2017   Nikolaos Makrodimos, εισήγηση με θέμα “Flipped classroom in primary school: a Greek case”, 9th International Confernce in Open and Distance Learning, Hellenic Open University,                       Athens, 23-26/11/2017
2017   Μακροδήμος Νικόλαος, εισήγηση με θέμα “Ανεστραμμένη τάξη: παραδείγματα και εφαρμογές” σε φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών,                 στο πλαίσιο του μαθήματος  “Αρχές, θεωρία και μοντέλα διδασκαλίας”, Πάτρα, 31.5.2017
2016   Μακροδήμος Νικόλαος, Παπαδάκης Σπυρίδων, “Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και η αξιοποίησή τους στο διδακτικό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο – με                          Διεθνή   Συμμετοχή – για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 21-23/10/2016
2016  Μακροδήμος Νικόλαος, “Η εμπειρία μας από το πρόγραμμα Erasmus+”, εισήγηση στον Ετήσιο Κύκλο Ημερίδων Διάχυσης 2016 εγκεκριμένων σχεδίων Erasmus+, Περιφερειακή                                 Διεύθυνση  Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, 5-4-2016, Πάτρα
2014 Μακροδήμος Νικόλαος, Παυλόπουλος Κώστας, Βλαχοπάνου Πηγή, Πολυδώρου Αγγελική, Πολυδώρου Μαρία, Κομποχόλης Ευάγγελος, “Συνδετήρας, το ηλεκτρονικό μαθητικό περιοδικό                  που ενώνει τρία δημοτικά σχολεία της Πάτρας”, 14-16 Νοεμβρίου 2014, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με θέμα “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας                στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα”, Πάτρα
2006 Νίκος Μακροδήμος, “Γλωσσοπαίγνιο”, εισήγηση στο διεθνές συνέδριο “Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη, Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση”, 12-14 Μαΐου 2006, Πανεπιστήμιο Δυτικής            Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα
2004 Καναβός Θ., Μακροδήμος Ν., Ζωδιάτου Ε., Σαββόπουλος Μ., “Καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της περιοχής Κλειτορίας για παγκόσμια και τοπικά προβλήματα, για το περιβάλλον              της περιοχής και για τις δραστηριότητες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας”, εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την                Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα “Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες”, 21-24 Ιουνίου 2004, Χαλκιδική
2003 Vlachos J. Kanavos T. Makrodimos N. “Environmental Education in Kindergarten in Greece”, εισήγηση στο συνέδριο “Environment 2010, Situation and Perspectives for the Europian                        Union”, 6-10 May 2003, Porto, Portugal
2002 Μακροδήμος Νίκος, “Ανάπτυξη πολυμέσων στο μάθημα Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο”, εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής, 30-31 Αυγούστου 2002, Πορταριά
1999 Μακροδήμος Νίκος, “Κλιματολογικές μετρήσεις στο χώρο του σχολείου”, ανακοίνωση σε μορφή πόστερ στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την                               Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 8-10 Οκτωβρίου 1999, Αθήνα
1995 Vokou D., Makrodimos N., Tziolas M., “Flower phenology and pollinator activity in an alpine meadow on Mt. Olympos, Greece”, εισήγηση στο 7th European Ecological Congress, 1995,                        Budapest
1995 Μακροδήμος Ν., Τζιόλας Μ., Βώκου Δ., “Οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Στάσεις και Απόψεις τους”, εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για την Προστασία, Ανάδειξη και                      Ανάπτυξη του Ολύμπου, 20-22 Ιουλίου 1995, Λιτόχωρο
1995 Μακροδήμος Ν., Μπλιώνης Γ., Τζιόλας Μ., Βώκου Δ., “Επικονιαστική δραστηριότητα στην αλπική βιοκοινότητα του Οροπεδίου των Μουσών στον Όλυμπο”, ανακοίνωση σε μορφή πόστερ               στο 17ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 27-29 Απριλίου, 1995, Πάτρα

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων

2023   “Μαθηματική λογική και υπολογιστική σκέψη Alan Turing”, συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας, 24/6/2023
2020  “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα”, ΠΕΚΕΣ Δυτ Ελλάδας, Τηλε-διημερίδα, 25-26 Απριλίου 2020
2017  “Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση”,  Π.Ε.Κ. Πάτρας, 19-20 Ιουνίου, 5 Οκτωβρίου 2017
2012 “Παιδαγωγική Επιμόρφωση Προπονητών Σχολικού Σκακιού”, Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου, Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/               θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας, Δήμος Πατρέων, 19 Μαΐου 2012, Πάτρα
2003 “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”,  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας, 22-23 Μαρτίου 2003, Κλειτορία Αχαΐας
2002 “5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο”, 30-31 Αυγούστου 2002, Πορταριά Πηλίου
2001 “Κατασκήνωση Πληροφορικής του 4ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Πληροφορικής”, 23-24 Ιουνίου, Πορταριά

Συμμετοχή σε Σεμινάρια ως Επιμορφωτής

2023   Επιμορφωτής σε σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, με θέμα “Παρουσίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας School Education”, στο 40ο Δ. Σ. Πάτρας, 16/6/2023
2023   Επιμορφωτής σε σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα “Το σκάκι στα εργαστήρια δεξιοτήτων”, στο 40ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 16/6/2023
2023   Επιμορφωτής στο διαδικτυακό σεμινάριο 2 ωρών “Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία”, που διοργανώθηκε από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου, 7/2/2023
2023   Επιμορφωτής στο διαδικτυακό σεμινάριο 2 ωρών “Εισαγωγή στην Ανεστραμμένη τάξη”, που διοργανώθηκε από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου, 28/1/2023
2022   Επιμορφωτής στο διαδικτυακό σεμινάριο 6 ωρών “Καινοτομία στην εκπαίδευση: Ανεστραμμένη τάξη” που διοργανώθηκε από Β΄Αρσάκειο Ψυχικού και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, 23/11/2022 – 11/1/2023
2021   Εισηγητής-επιμορφωτής στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 2 ωρών με θέμα “Γνωριμία με το εκπαιδευτικό μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης” που διοργάνωσε η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Εργου Φιλολόγων Βαϊα Αγγέλη για τους Συλλόγους Διδασκόντων των Δ.Δ.Ε. Πιερίας και Ημαθίας, στις 30 Νοεμβρίου 2021
2021   Εισηγητής στην τηλεημερίδα “Παιδείας Εμπνεύσεις” που οργάνωσε ο Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας Κονιδάρης Γεώργιος, με θέμα “Ανεστραμμένη τάξη, ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο μικτής μάθησης”, στις 15 Ιουνίου 2021
2021   Επιμορφωτής στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (2 ωρών) με θέμα “Ανεστραμμένη τάξη, μια καινοτομία στο Νηπιαγωγείο” που διοργανώθηκε από τη Συντοντίστρια του 1ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων κα Γαλάνη Αρετή, στις 2 Ιουνίου 2021
2020   Επιμορφωτής στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (2 ωρών) με θέμα “Γνωριμία με την Ανεστραμμένη τάξη. Μέσα και εφαρμογές” που διοργάνωσε το ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΑΜΘ την 10/9/2020
2020   Επιμορφωτής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο 100 ωρών με θέμα “Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων” της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης                              eTwinning σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και άλλους φορείς, 11/11/2019 – 29/3/2020
2019   Επιμορφωτής σε σεμινάριο 4 ωρών με θέμα “Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης” που διοργανώθηκε από το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, στις              30/9/2019
2019 Επιμορφωτής σε σεμινάριο 16 ωρών, στη “Θερινή Ακαδημία 2019”, “The New European School through ICTs”, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                               Μεσσηνίας και άλλους φορείς, 7 – 13/7/2019, Καλαμάτα
2019 Επιμορφωτής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο 55 ωρών με θέμα “Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα) στη διδασκαλία μαθημάτων” της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης  eTwinning σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και άλλους φορείς, 21/1 – 21/4/2019
2019 Επιμορφωτής σε σεμινάριο 8 ωρών με θέμα “Η αξιοποίηση του σκακιού στην εκπαίδευση”, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, υπό την αιγίδα του 1ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου. Πάρος, 23/1               -6/3/2019
2018  Επιμορφωτής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο 120 ωρών της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων και άλλους φορείς, με θέμα “Εργαλεία επεξεργασίας  πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού”, 30/10/2017 – 6/5/2018
2017  Επιμορφωτής  σε σεμινάριο 40 ωρών του Π.Ε.Κ. Πάτρας, με θέμα “Έπιμόρφωση επιμορφωτών στο διδακτικό μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης”, 6/11/2017 – 12/1/2018, Πάτρα
2017   Εισηγητής σε σεμινάριο 8 ωρών του Π.Ε.Κ. Πάτρας, με θέμα “Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση”, 19, 20 Ιουνίου 2017, Πάτρα
2016   Επιμορφωτής σε σεμινάριο 16 ωρών του ΠΕΚ Πάτρας με θέμα “Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης              τάξης”, Πάτρα
2014   Εισηγητής στις Επιμορφωτικές Ημερίδες με θέμα “Η ένταξη του σκακιού στο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου”, που πραγματοποίηθηκαν στο Μεσολόγγι (8/11/2014), στην Πάτρα                       (15/11/2014) και στον Πύργο (22/11/2014) από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.&Δ. Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2007 “Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα” Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 26-28 Ιουνίου 2007, Θεσσαλονίκη
2006 “Επιμόρφωση Στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 28                                  Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2006, Αθήνα
2002 “Σεβασμός για το περιβάλλον στην Ευρώπη”, ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης-Grundtvig, 7-8 Δεκεμβρίου 2002, Κλειτορία Αχαΐας

Συνέδρια – Ημερίδες

2021    “Chess in Education”, FIDE, 20-21 November 2021
2020    Επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο (3 ωρών) με θέμα “COVID-19: Ακούμε και ρωτάμε τους Ειδικούς”, ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας, 4/11/2020
2020   “Η αντιμετώπιση του εθνοπολιτισμικού εκφοβισμού στα σχολεία”, Πανεπιστήμιο Πατρών, 25-2-2020, Πάτρα
2018   “Twinspace Η λειτουργία του και η Ενσωµάτωση ∆ιαδικτυακών Εργαλείων σε Έργα eTwinning”, 3-11-2018, Πάρος
2018   “Προστάτεψε το παιδί σου από το ηλεκτρονικό έγκλημα”, iDialogue, 07/03/2018, Πάτρα
2017   “25 χρόνια ΠΕΚ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, χθες, σήμερα και αύριο”, ΠΕΚ Πάτρας, 16 Ιουνίου 2017, Πάτρα
2016   “Τεχνική Ημερίδα Υποβολής Τελικών Εκθέσεων ΚΑ2 2014”, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 16 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα
2016   “Σύνδεση με σύνεση”, δια ζώσης σεμινάριο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Saferinternet.gr, 10 Μαρτίου 2016, Πάτρα
2015   “Ενδυναμώνοντας τα παιδιά – Αντιμετωπίζοντας τον Εκφοβισμό”, Μονάδα Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών Νοσ/μείο Παίδων “Παν. &Αγλ. Κυριακού”, 27-                          28/11/  2015, Αθήνα
2015   8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ε.Α.Π., 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα
2015   3nd Transnational Project Meeting – Erasmus+ “Let’s Improve”, Bucharest, 7-8 October 2015
2015   1st Transnational Project Meeting “Let’s improve” Erasmus+, Belfast, 10-13 February 2015
2013 “Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Μεθοδολογία και Διδακτικές Προσεγγίσεις”, Σχολικός Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας
2012 “Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα εθισμού στο διαδίκτυο”, Κ.Ε.Μ.Ο.Π. Και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 5 Δεκεμβρίου 2012, Πάτρα
2012 “Αξιοποιώντας ψηφιακό περιεχόμενο για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”, Ελληνογερμανική Αγωγή, Περιφ/κη Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας, 12 Οκτωβρίου                  2012, Πάτρα
2012 “Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς. Η αξιοποίηση μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών.”, Γραφείο Σχολικού                              Συμβούλου 5ης περιφέρειας, 10 Μαΐου 2012, Πάτρα
2011 “Ασφαλές Διαδίκτυο: Αγωγή και Προστασία Παιδιών και Εφήβων”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, 11 Φεβρουαρίου 2011, Πάτρα
2010 “eTwinning-Η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη”, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning, 10 Νοεμβρίου 2010, Πάτρα
2010 “100 Χρόνια από την ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών: Το μέλλον του βιβλίου, έντυπου και ηλεκτρονικού”, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, 15             Μαΐου 2010, Πάτρα
2010 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Το μέλλον της μάθησης”, Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, 30-31 Οκτωβρίου 2010, Πειραιάς
2004 7ο Διεθνές Συνέδριο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης                                  Πανεπιστημίου Πατρών, 18-20 Ιουνίου 2004, Πάτρα
2003 “Comenius 1, Project Planning Meeting”, National Institute of Public Education, 3-6 Σεπτεμβρίου 2003, Szeged, Hungary
2003 6o Διεθνές Συνέδριο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης                                  Πανεπιστημίου Πατρών, 20-22 Ιουνίου 2003, Πάτρα
2003 “Environment 2010, Situation and Perspectives for the Europian Union”, 6-10 Μαΐου 2003, Porto, Portugal
2003 “Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελληνική Εταιρεία, 23 Φεβρουαρίου 2003, Πειραιάς
2002 7ο Εθνικό Συνέδριο για τις “Ήπιες μορφές ενέργειας”, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Πάτρα
2002 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής “Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο”, 30-31 Αυγούστου, Πορταριά Πηλίου
2001 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πληροφορικής “Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο”, 23-24 Ιουνίου, Πορταριά Πηλίου
2000 “Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους”, Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 7 Οκτωβρίου 2000, Αργοστόλι Κεφαλληνίας
2000 “Η ψυχική υγεία των μαθητών – Μέθοδοι πρόληψης κατά της εξάρτησης”, Σχολικός Σύμβουλος, 5 Οκτωβρίου 2000, Αργοστόλι Κεφαλληνίας
1999 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 8-10 Οκτωβρίου 1999, Αθήνα
1999 “Πληροφορική και Διαδίκτυο, Εφαρμογές και Προοπτικές για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας”, Νομαρχία Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 11-12 Σεπτεμβρίου 1999, Αργοστόλι Κεφαλονιάς
1997 “Επαναπροσανατολισμός των θέσεων της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Σύγχρονο Σχολείο: θεωρία και πράξη”, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, Σύλλογος                       Δασκάλων Ρόδου, 9 Σεπτεμβρίου 1997, Ρόδος
1997 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Τμήμα                                     Μαθηματικών   Πανεπιστημίου Πατρών, 9-11 Μαΐου 1997, Πάτρα
1994 “Βιολογία, η Επιστήμη του 21ου αιώνα”, Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, 19-20 Μαρτίου 1994, Αθήνα
1993 3η Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα “Διδακτική των Μαθηματικών, Journees Didactiques”, Πανεπιστήμιο Αγαίου, 26-27 Μαρτίου, Ρόδος

Διδακτική Εμπειρία
2019 –              40ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
2018 – 2019   2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου (1 έτος)
2010 –  2018  50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (8 έτη)
2009 – 2010  Προϊστάμενος 57ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (1 έτος)
2004 – 2009 Ελληνικό Σχολείο Ουγγαρίας (αποσπασμένος από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
2001 – 2004  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας (3 έτη)
1998 – 2001   Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλληνίας (3 έτη)
1997 – 1998   Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου Ρόδου (1 έτος)
1996 – 1997   Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλληνίας (1 έτος)
1991 – 1992   Δημοτικό Σχολείο Λειψών Δωδεκανήσου (1 έτος)

Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

2019-2020  Πρόγραμμα κινηματογραφικής παιδείας και συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους “Cinema… διάβασες;”, 40ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2015 – 16   “Παίζω σκάκι – Μαθαίνω σκάκι”, Πολιτιστικό Πρόγραμμα, 50 Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2015 – 16    “Το σκάκι στη ζωή μας”, Πολιτιστικό Πρόγραμμα, 50 Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2015 – 16    “Ενδυναμώνω”, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 50 Δημοτικό Σχολείο Πατρών
9/02/2016    Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
2014 – 15    “Ξέρω τι τρώω”, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 50 Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2014 – 15     “Διαδίκτυο-Ρομποτική”, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 50 Δημοτικο Σχολείο Πατρών
15.02.2015 Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
2013-14 “Ξέρω τι νιώθω”, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2013 Αξιολογητής του 6ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων,
2012 – 2013 “Το διαδίκτυο, ο άγνωστος φίλος μου”, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2013  Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου
2011 – 2012 “Οι μέλισσες και το μέλι”, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2010 – 2011 “Ανακύκλωση μέχρι το τέλος”, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
2001 “Θαλάσσιο περιβάλον – Απειλούμενα είδη”, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζακύνθου, 27-29 Μαίου 2001, Ζάκυνθος
2000 – 2001 “Κεφαλονίτης και θάλασσα, μια διαχρονική προσέγγιση”, συμμετοχή στο δίκτυο “Ιόνιο η θάλασσα που μας ενώνει”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
2000 2η ΠανΙόνια Συνάντηση Υπευθύνων και Συντονιστών Δικτύου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζακύνθου, 3-5 Νοεμβρίου, Ζάκυνθος
2000 – 2001 Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα Youra, “Καταγραφή κλιματολογικών συνθηκών στο διαδίκτυο, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1999 – 2000 Συμμετοχή στα διεθνή προγράμματα Agronet και Netdays 99 με την παρουσίαση της Ρομπόλας Κεφαλονιάς, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1999 – 2000 “Σεισμός: Γνωρίζω, Νιώθω, Προστατεύομαι”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1999 “Το νερό”, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας, 7-9 Ιουνίου 1999, Κλειτορία
1998 – 1999 “Ήπιες μορφές ενέργειας – οι ανεμόμυλοι”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1998 – 1999 “Μέτρηση και καταγραφή των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1997 – 1998 “Κλιματολογικές μετρήσεις στο χώρο του σχολείου”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1996 – 1997 “Παιδική ομάδα HELMEPA”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς
1996 – 1997 “Εθνικός Δρυμός Αίνου”, Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά: City & Guilds, επίπεδο C2, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επίπεδο Β2,
First Certificate in English, University of Cambridge

Πληροφορική

Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” της Google σε συνεργασία με το ΙΤΕ Ινστιτούτο Πληροφορικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 3/4/2021
Μέλος του Μητρώου Ειδικών για το Ασφαλές  Διαδίκτυο, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Β’ επίπεδο)
Γνώση και χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows και Linux
Χειρισμός προγραμμάτων Microsoft Office, Open Office, Libre Office
Άνετη περιήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Γνώση γλώσσας HTML, Δημιουργία και δημοσίευση ιστοσελίδων με τα προγράμματα Frontpage, Dreamweaver, Joomla, WordPress
Χρήση προγραμμάτων FTP
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπων , ιστολογίων και wiki.

Εθελοντική εργασία

2005 – 2009 Υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Βουδαπέστης για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
1989 – 1992 Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και Πουλιών, παράρτημα Θεσσαλονίκης
1989 – 1991 Συμμετοχή στα προγράμματα παρακολούθησης και καταγραφής της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, στις παραλίες της Ζακύνθου και του Λακωνικού κόλπου καθώς και στην ενημέρωση των μαθητών της Β. Ελλάδας για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και για τη ζωή της θαλάσσιας χελώνας.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις
1995 – 1996 Λοχίας Πεζοναυτών στις Ειδικές Δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού.

Διάφορα

2ο22   Δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, Πάτρα
2021   Συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”, στο πλαίσιο του έργου ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕξΑΕ για την περίοδο Απρίλιος 2021 – Αύγουστος 2021
2020   Μέντορας στο “The Tipping Point in Education Team”, στη δράση “Let’s Get Digital HUB”
2017  Official Edpuzzle Coach Certification, leader in the use of videos in an educational environment, Εκπαιδευτής στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα επεξεργασίας και διαμοιρασμού                        βίντεο, Edpuzzle
2017  “Flipped Learning Leaders” http://flglobal.org/leaders2017/ , ανάμεσα στους 100 εκπαιδευτικούς παγκοσμίως, που ηγούνται στην πρακτική και έρευνα στην Ανεστραμμένη Μάθηση
2017 “Flipped Learning  International Ambassador” http://flglobal.org/flipped-learning-international-ambassadors/ , Πρεσβευτής της Ανεστραμμένης Μάθησης στην Ελλάδα
2015 Διεθνές δίπλωμα προπονητή σκακιού National Instructor και School Instructor από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία FIDE
2014 Μέλος 6μελούς ομάδας εργασίας για την ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του   Δημοτικού Σχολείου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, η                οποία συντονίζεται από τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης κο Μπαρή Θεόδωρο.
2012 Δίπλωμα διαιτητή σκακιστικών αγώνων
2012 – 2014  Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου
2010 Άδεια χειριστού ταχύπλοου σκάφους, Πάτρα
2001 – 2004 Μέλος του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2000 Δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, Κεφαλονιά
1994 Πτυχίο αυτοδύτη (1ο αστέρι), Θεσσαλονίκη
1984 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, Λάρισα