Δείτε παρακάτω 3 βίντεο για τα κλάσματα που δημιούργησα για τους μαθητές της Ε΄ τάξης. Κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει κι ο σύνδεσμος για να συνεχίσετε το παιχνίδι από την εφαρμογή του Πανεπιστημίου του Colorado. https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_el.html https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html