Με αυτήν την υπηρεσία https://challenge.zoho.com/login.do μπορείτε να δημιουργήσετε πολλών ειδών τεστ, να τα ανεβάσετε στο site, blog, ή wiki σας και να προσκαλέσετε τους μαθητές σας να τα απαντήσουν. Παίρνετε πλήρη ανατροφοδότηση για το βαθμό του κάθε μαθητή, τις προσπάθειες του, τα λάθη του και το χρόνο που αφιέρωσε. Χρειάζεται μόνο μια εγγραφή, το μενού είναι στα αγγλικά αλλά δέχεται ερωτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες και μέχρι πέρσι που το χρησιμοποιούσα ήταν δωρεάν.