Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Αρχεία για Νοέμβριος, 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Επαγωγή Συμπλήρωσης κενού

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Επαγωγή Συμπλήρωσης κενού

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Αμοιβαία Επαγωγή Σωστού Λάθους

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Αμοιβαία Επαγωγή Σωστού Λάθους

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Αυτεπαγωγή Πολλαπλών επιλογών

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Αυτεπαγωγή Πολλαπλών επιλογών

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Γυμνασίου Θερμότητα Συμπλήρωσης κενών

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Γυμνασίου Θερμότητα Συμπλήρωσης κενών

Κατηγορία Φυσική Β' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου Συμπλήρωσης κενών (2)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου Συμπλήρωσης κενών (2)

Κατηγορία Γεωγραφία Α' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου Συμπλήρωσης κενών

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου Συμπλήρωσης κενών

Κατηγορία Γεωγραφία Α' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Βιολογία Γ’ Γυμνασίου Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Βιολογία Γ’ Γυμνασίου Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Κατηγορία Βιολογία Γ' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, ΕΠΑΛ, Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Εσπερινού ΕΠΑΛ

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, ΕΠΑΛ, Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, ΕΠΑΛ, Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Λυκείου ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 30 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Λυκείου ΕΠΑΛ

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, ΕΠΑΛ, Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Γ’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Γ’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Κατηγορία Διδακτέα ύλη | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ενδεικτικός Προγραμματισμός Διδασκαλίας της Φυσικής Α’ Λυκείου

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Γυμνασίου Σωστού – Λάθους

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Γυμνασίου Σωστού – Λάθους

Κατηγορία Φυσική Β' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Γυμνασίου – Σύρε και άφησε – Μονάδες

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Γυμνασίου – Σύρε και άφησε – Μονάδες

Κατηγορία Φυσική Β' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Γυμνασίου – Αντιστοιχισης – Μονάδες

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Γυμνασίου – Αντιστοιχισης – Μονάδες

Κατηγορία Φυσική Β' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 Αλλαγές κατάστασης(Σύρε και αφησε)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 Αλλαγές κατάστασης(Σύρε και αφησε)

Κατηγορία Φυσική Β' Γυμνασίου | Δε βρέθηκαν σχόλια »