ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων δείτε τα αρχεία: Λήψη αρχείου https://blogs.sch.gr/lyknmakr/files/2023/01/FEK-2022-Tefxos-B-06975-Συμπλήρωση-για-2-νέα-τμήματα-Παν.-Πατρών.pdf  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Διάβασε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2026»

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2023 έως 31-3- 2023, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2026 (γεννηθέντες το 2005) στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr, είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης …

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2026» Διάβασε περισσότερα