Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων γεννηθέντων το έτος 2006 κλάσης 2027

Για την έγκαιρη κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Περί Στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα και του αρ. 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων “περί μητρώων αρρένων”», Ο Δήμος Μαραθώνος προσκαλεί τους …

Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων γεννηθέντων το έτος 2006 κλάσης 2027 Διάβασε περισσότερα