Κανονισμός Λειτουργίας

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Σε μία δημοκρατική κοινωνία αποστολή του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της ικανότητας του ατόμου για τη συνεχή πνευματική του ανάπτυξη, η εμπέδωση της έννοιας του υπεύθυνου πολίτη, η κοινωνικοποίηση και η επαγγελματική προετοιμασία. Η εσωτερική οργάνωση της Σχολικής Ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Γι΄αυτό προϋποτίθενται κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών.
 2. Οι συνθήκες της σχολικής ζωής πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με δημοκρατικό διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση, με αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και συνέπεια.
 3. Ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν σε καμία περίπτωση στοιχεία διάκρισης.
 4. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου σε συνδυασμό με την απουσία κάθε έννοιας βίας, ρατσιστικής συμπεριφοράς και σχολικού ή διαδικτυακού εκφοβισμού αποτελεί μέριμνα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας που οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στον εντοπισμό τέτοιων αρνητικών φαινομένων, ενημερώνοντας άμεσα τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων.
 5. Για το Σχολικό Έτος 2020-2021 ειδικά θεωρήθηκε σκόπιμη η αναδιαμόρφωση του Σχολικού Κανονισμού και η εναρμόνισή του με τους κανόνες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α.            Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  

 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ (Λοίμωξη από το νέο κορωνοιό SARS-Cov-2 (COVID-19) η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς, μαθητές/ήτριες, το λοιπό προσωπικό και για τους επισκέπτες της Σχολικής Μονάδας σε όλους τους χώρους του Σχολείου.
 2. Σε περίπτωση που μαθητής/ήτρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία.
 3. Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών/τριών στα διαλείμματα καθώς κάθε τάξη προαυλίζεται σε διαφορετικό χώρο.
 4. Επιβάλλεται ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 5. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 6. Αποφυγή επισκέψεων στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
 7. Οι μαθητές/ήτριες δεν εισέρχονται στα γραφεία καθηγητών-διευθυντή αλλά για ό,τι χρειάζεται απευθύνονται στους εφημερεύοντες ή στον καθηγητή τμήματος.
 8. Οι μαθητές/ήτριες δεν αλλάζουν θέση στην αίθουσα διδασκαλίας.
 9. Οι μαθητές/ήτριες και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο.
 10. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής/ήτρια ή ο εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. Οι μαθητές/ήτριες του τμήματος και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Β.            ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 1. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο κοσμιότητας και ευγένειας. Όπως είναι εύλογο μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς και γενικότερα υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά. Ιδιαίτερα η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας και οι περιπτώσεις σχολικού ή διαδικτυακού εκφοβισμού αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και επισύρουν αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.
 2. Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο το αργότερο στις 8.15 όταν χτυπάει το κουδούνι της 1ης ώρας και μπαίνουν στις αίθουσες. Η είσοδος στον χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο από την κεντρική είσοδο. Η προσευχή γίνεται ανά τμήμα.
 3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου με μοτοποδήλατα για λόγους ασφάλειας.
 4. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.
 5. Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από τον Διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους όμως καταχωρούνται.
 6. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος. Η απουσία καταχωρείται.
 7. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.). Δεν επιτρέπεται να αφήνουν τα βιβλία μετά το πέρας των μαθημάτων.
 8.  Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.  Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι ενώ τον συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή  παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ήνα ανακόψουν τη διαδικασία.
 1. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου δεχόμενος ευγενικά την υπόδειξη του καθηγητή.
 2. Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με τον διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τουςΣυμβούλους Σχολικής Ζωής και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.
 4. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, αναψυκτικών ή άλλων ροφημάτων στις σχολικές αίθουσες ούτε η παραγγελία προϊόντων εκτός σχολείου. Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η προσέλευση με καφέ.
 5. Το κουδούνι για διάλειμμα δεν σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας.
 6. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας.
 7. Δεν επιτρέπονται αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή κενού στο προαύλιο. Μπάλες δίνονται μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.
 8. Σεπερίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.
 9. Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών από το προαύλιο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου ανα­πληρωτή του.
 10. Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει μέσω των υπευθύνων των τμημάτων τους κηδεμόνες των μαθητών τόσο για τις απουσίες τους όσο και για τη συμπεριφορά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.
 11. Η είσοδος εξωσχολικών ατόμων κατά τη λειτουργία του σχολείου απαγορεύεται σε όλους του χώρους.
 12. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου ή συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνονται άμεσα οι γονείς και οι μαθητές ελέγχονται πειθαρχικά.
 13. Διδάσκοντες και μαθητές συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε λοιπόν φθορά, εκτός του πειθαρχικού ελέγχου, συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου ή του κηδεμόνα του για την αποκατάστασή της.
 14. Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
 15. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη, εκδήλωση ή εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από τον νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ευπρεπή στάση και την κόσμια  συμπεριφο­ρά τους.
 16. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εγγραφή μαθητή στο 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού από τον ίδιο και τον γονέα ή κηδεμόνα του.