Οκτώβριος 2020 αρχείο

Εξαιρετικά επείγον – «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»

Εξαιρετικά επείγον Θέμα:  «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» ΦΕΚ 4264_30-09-2020 ” 2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση