Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών που συμμετέχουν στο project ‘Μελετώ τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις τους στην υγεία’ στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Κεραία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Στη είσοδο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να συζητηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνούν οι μαθητές στα πλαίσια του project με τον καθηγητή κ. Κωσταράκη και να πραγματοποιηθούν μετρήσεις της εκπεμπόμενης από διάφορες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ειδικά όργανα του εργαστηρίου ηλεκτρονικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ευχαριστούμε τον κ. Κωσταράκη και την ομάδα του για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε μαζί τους, καθώς και για την ευκαιρία που μας έδωσαν να δούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα όργανα του εργαστηρίου.
Επίσης ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Δ. Ζίτσας που διέθεσε μεταφορικά μέσα του Δ. Ζίτσας για τη μεταφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών από το σχολείο στο Πανεπιστήμιο.