Κάποτε ο Michael Crichton, Αμερικανός συγγραφέας είπε:

“Αν δεν ξέρεις την ιστορία του του τόπου σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου”.

Οι μαθητές λοιπόν του Α1 ΓΕΛ ΕΛΕΟΥΣΑΣ, γνωρίζοντας ότι το να έχεις ρίζες είναι ίσως η πιο σημαντική και παραγνωρισμένη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής, επιδόθηκαν σε μια επίπονη προσπάθεια για να γνωρίσουν τις ρίζες τους και την ιστορία του τόπου τους.

Με την καθοδήγηση και συμπαράσταση της φιλολόγου Ελένογλου Ελένης προσπάθησαν να αναδείξουν και να συνθέσουν ένα σημαντικό κομμάτι από την ιστορία τους.

Σίγουρα η καταγραφή του συγκεκριμένου υλικού δεν είναι πλήρης, απλά αποτέλεσε ένευσμα και εφαλτήριο για μια  διεξοδικότερη και αναλυτικότερη έρευνα των ιστορικών πηγών του τόπου μας.

Αρχικός μας στόχος ήταν αφενός  η ευαισθητοποίηση των μαθητών για  την ιστορία του τόπου τους και αφετέρου η δημιουργία ενός αρχείου ιστορικών πηγών για το Δήμο Ζίτσας, που ευελπιστούμε στην πορεία να εμπλουτιστεί και να αποτελέσει περαιτέρω πεδίο έρευνας και συγκέντρωσης υλικού.

Παρουσιάζουμε λοιπόν ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Πληροφορίες από τους μαθητές: Γκαβρέση Δέσποινα, Κιτσάκης Χριστόδουλος, Γιάννος Γεώργιος

Πληροφορίες από τους μαθητές: Κάσσος Αντώνης, Καλόγηρος Θάνος, Κατσουλίδης Γιώργος και Ζούγκης Βασίλης,

Πληροφορίες από τους μαθητές:Λάππα Γεωργία, Λάκκας Βασίλης, Καρβούνης Λεωνίδας και Κυπριανός Δημήτρης

Πληροφορίες από τους μαθητές:Λιάρου Ναταλία, Γκίνος Νίκος, Κατσέλης Βασίλης και Λάμπρου Χαράλαμπος για  την Αρχαία Πασσαρώνα ενώ οι Βασιλείου Αρετή, Αγγέλη Σταυρούρα, Κατσέλης Γιώργος για τον ναό του Ολυμπίου Διός.

Πληροφορίες από τους μαθητές: Βασιλείου Αρετή, Αγγέλη Σταυρούρα, Κατσέλης Γιώργος

Πληροφορίες από τους μαθητές:Λιάρου Ναταλία, Γκίνος Νίκος, Κατσέλης Βασίλης και Λάμπρου Χαράλαμπος


Πληροφορίες από τους μαθητές: Γκαβρέση Δέσποινα, Κιτσάκης Χριστόδουλος, Γιάννος Γεώργιος

Πληροφορίες από τους μαθητές:Λάππα Γεωργία, Λάκκας Βασίλης, Καρβούνης Λεωνίδας και Κυπριανός Δημήτρης

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 2

Πληροφορίες από τους μαθητές: Κάσσος Αντώνης, Καλόγηρος Θάνος, Κατσουλίδης Γιώργος και Ζούγκης Βασίλης.