Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

 

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

 

Το έγγραφο μπορείτε να το δείτε Προκήρυξη_Ιδιωτών_Πανελλαδικές_2023_ΑΔΑ_6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις σελίδες : 18,22,24,32.