Σχολικές βιβλιοθήκες

Σχολική μονάδα Ιστοσελίδα
Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου https://blogs.sch.gr/dimnestlib/
9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/9dimkas/
10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/lib10dimkr/
1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού https://blogs.sch.gr/lib1dimarg/
2ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς – Ιφιγένεια Διδασκάλου https://blogs.sch.gr/lib2dimkas/
4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/lib4dimkas/
Δημοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς https://dimkolok.blogspot.com/
Δημοτικό Σχολείο Τοιχιού Καστοριάς https://blogs.sch.gr/libdimtoi/
Δημοτικό Σχολείο Οινόης Καστοριάς https://blogs.sch.gr/dimoino/
5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/lib5dimkas/
6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/6dimkas/
2ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων Καστοριάς https://2odimmaniak.blogspot.com/
Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού https://blogs.sch.gr/libdimdis/
7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς http://7dim-kastor.kas.sch.gr/
2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού https://blogs.sch.gr/lib2dimar/
1ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς https://blogs.sch.gr/lib1dikas/
1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων
1dimmaniaklibrary.blogspot.com