Θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Ιστολόγιo για θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

Φεβ 20111

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εισήγαγε το 2010 τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση».

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας. Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές, όπως θα αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία αυτής της δράσης και τη μελλοντική της εφαρμογή κατά τις επόμενες σχολικές χρονιές, θα αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. (δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης), που θα αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
 
Για τη σχολική χρονιά 2010-2011, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση να υποβάλουν τα έργα τους, τα οποία είτε έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011.
Ι. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι εκπαιδευτικοί με:
α) ατομικά έργα
β) ομαδικά έργα, αποτέλεσμα σύμπραξης εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ορίζεται ένας ως εκπρόσωπος της ομάδας.
ΙΙ. Το περιεχόμενο των έργων που θα υποβληθούν μπορεί να αφορά:
α) στη διδακτική μεθοδολογία των διδασκομένων μαθημάτων, σε όλους τους τύπους σχολείων, με βάση το δεδομένο αναλυτικό πρόγραμμα,
β) στην εφαρμογή των διαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων,
γ)στην επεξεργασία- υλοποίηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντής- σύλλογος εκπαιδευτικών- μαθητές- γονείς- σχολικοί σύμβουλοι- σχολική επιτροπή- φορείς εκτός σχολείου) με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου καθώς και της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού/κών.
Για την ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τους λοιπούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο http://excellence.sch.gr/ .
 
Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στον ιστότοπο από τις 10 Νοεμβρίου 2010 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 (24:00). Για τυχόν διευκρινίσεις και αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι οι : Μ. Φαϊτάκη,  τηλ: 2103443324 & Γ. Αλτάνης, τηλ: 2103442129.
 
Θα επιλέγουν τα 100 πλέον καινοτόμα έργα ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με τελετή βράβευσης εντός του β΄ τριμήνου του 2011, σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Ο καιρός στην Κατερίνη

Hits

Δημήτρης Κυριακού

Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής

Email: kyriakou@sch.gr

Στο twitter: http://twitter.com/#!/dimkyriakouTop
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων