Άρθρα: Μάρτιος, 2012

Έφτασαν και στην Ηλεία τα προβλήματα και οι επιπτώσεις εξαιτίας της ελλιπούς σίτισης των μαθητών σε σχολεία, συνεπεία της κρίσης… γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους και να ενεργοποιήσει άμεσα τα αντανακλαστικά της Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων του Νομού. Το πρώτο «κρούσμα» που καταγράφεται και ανακοινώνεται επισήμως σήμερα μέσω της «ΠΡΩΤΗΣ», αφορά […]