Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια ή Τα τρία γουρουνάκια

 

Link προβολής σχετικού βίντεο:

Μακέτα σχεδίασης:  Άρθρα_ιστολογίου

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point

 

 

 

 

Λίγα λόγια για το έργο της Επιμόρφωσης Β1…

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές

 » Διαβάστε περισσότερα